Amdanom ni

CROESO I'N SIOP

Dwy ffrind oes ydym sy’n dwli ar bersawrau moethus a chanhwyllau gan iddynt ysgogi
atgofion melys iawn o brofiadau bywyd a chynnig dihangfa lesol o brysurdeb bywyd.
Gobeithio y cewch gymaint o bleser a mwynhad o’n canhwyllau ag y cawsom ni o’u creu.
Ymlaciwch a gorffwyswch gan adael i’ch synhwyrau fwynhau ein persawrau moethus a chain!

mwy